Őrség-Vendvidéki  gyalogtúrák

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 1.

Lugos-völgyi túra

Táv: 9 km
Időtartam: 2,5 óra
Szintemelkedés: 105 m

A túrát az Őriszentpéter és Ivánc között vezető országút 22. km-nél kezdjük. Jó minőségű, kavicsos erdészeti úton, messze az autók zajától, vadregényes környezetben barangolhatunk. Egy kanyargós, lejtős szakasz után érjük el a Lugos-patakot (199), amelyen átkelve jobbra fordulunk az országos  útvonalra. És mit találunk? Gyönyörű, érintetlen patakmeder, változatos erdők, oxigéndús, tiszta levegő, árnyékos útszakaszok, minden, amit egy túrázni vágyó csak kívánhat. A  -t kövessük, amíg a kavicsos út keskenyedik, majd megszűnik. Innen a  egyenesen folytatódik, de mi balra fordulunk a füves részen, a dombtető irányába. Ez a túra legnehezebb része! A dombtetőről letekinthetünk a Rába folyó völgyére. Csodálatos látvány! Újra kavicsos útra érünk, ahol forduljunk balra, majd ezen menjünk egyenesen a következő nagyobb út kereszteződéséig, a domb aljáig. Közben bükk-, tölgy-, fenyőerdőkben járunk. Vegetációs időszakban “páfránytenger” vesz körül. Leérve a völgybe, az erdészeti utak kereszteződéséhez, újra a jelzésen balra folytatjuk az utat. Figyeljünk a fokozottan védett terület határaira, ahová tilos a belépés! (További információ: www.orseginemzetipark.hu.) Egyenesen haladunk tovább a -en a Lugos-patak hídjáig. Közben szemet gyönyörködtető látványban lesz részünk. Több száz éves tölgyfák a gyönyörű rét közepén. Utunk lassan a végéhez ér. A hídnál forduljunk jobbra, majd tovább egyenesen a dombtető irányába, túránk kiindulópontjához.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 2.

Keresztül a “világ közepén”

Őriszentpéter (autóbusz pályaudvar/avtobusna postaja)–Alszer–Ispánki-patak völgye/dolina potoka Disznós–Ispánk Keleti szer–Ispánk Nyugati szer–Bárkás-tó/jezero Bárkás–Őriszentpéter-Kovácsszer–Őriszentpéter (autóbusz pályaudvar/avtobusna postaja)

Táv: 13,3 km
Időtartam: 4 óra
Szintemelkedés: 130 m

Őriszentpéteren a buszpályaudvarnálparkoljunk le. A szemközti utcán, a  jelzésen indulunk el kelet felé, majd az utca végén balra térünk a -re. Rögtön elérjük az erdőt, majd enyhe emelkedő, jobbról egy régi vízmosás és árok következik. Gyönyörű lucfenyők, később vegyes erdők váltják egymást. A dombtetőn jobbra fordulunk, követjük a  -t. Az erdőszélen van a Kéktúra pecsételő hely. Az erdőben folytatódik az út. A lejtő alján balra fordulunk. AzIspánki-patak alsó szakasza egy erdő szélén halad. Jobbra, egy szűk, füves útra térünk, majd emelkedő következik. A Nagyrákos és Ispánk közötti földúton haladunk tovább a -n, majd rövidesen az őrségiek által a “világ közepének” hívott Ispánkra érkezünk.
Ispánk nagyon hangulatos, “szeres” település. A Keleti szeren sétálunk végig. Kb. 800 m után a  is a  mellé szegődik, ezen haladunk a falu végéig. A művelődési ház mögött sportpálya, pihenőhelyek vannak. Innen a -n folytatjuk utunkat Ny–ÉNy-i irányba. Nyugati szerre érkezünk, ahol a magasfeszültségű betonoszloppal szemközti családi ház kerítése mellett jobbra fordulva elköszönünk Ispánktól.
Gyönyörű rét és erdő váltakozik, erdei fenyőkkel. Követjük a  -t, majd egy országutat keresztezve a Bárkás-tóhoz érünk. A tótól nem messze, a  és a  kereszteződésénél kijelölt tűzrakóhelyet és pihenőt találunk szalonnasütő- és bográcsozóhellyel.
A  jelzésen folytatjuk túránkat. A jelzések a következő szakaszon kopottak, sok helyen hiányoznak. Őriszentpéter irányába fordulva változatos erdők (luc, tölgy, erdei fenyő, de a vizes, lápos részeken fűzek, nyírfák is), rétek következnek. Áthaladunk a réten, majd a kerítés mellett balra, a domb tetején pedig jobbra térünk és újra Őriszentpéterre érkeztünk. Továbbhaladva egyenesen jutunk Kovácsszerre. Az utca végén a  -t követve balra fordulunk, majd az út mentén 200 m múlva fazekasok (214)kínálják portékáikat. Az utca végén, az étteremnél forduljunk jobbra és a járdán haladva hamarosan megérkezünk a parkolóba, túránk végállomására.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 3.

Szertúra Őriszentpéteren

Táv: 6 km
Időtartam: 1,5 óra
Szintemelkedés: 96 m

Körsétánkat Őriszentpéter-Templomszerről, az ŐNPHarmatfű Természetvédelmi Központjától indítjuk. A közúton indulunk Szalafő irányába (). Kb. 500 m után, az útról balra letérve a román kori Szent Péter-katolikus templomhoz (211)érünk, amelyet feltétlenül tekintsünk meg! Visszatérve az útra, jobboldalt a szomszédos ház melletti úton tábla jelöli a középkori téglaégetőt (212) (kb. 100 m).
A közútra ( ) visszatérve balra fordulunk, és kb. 50 m múlva, baloldalt találjuk a Csörgőalma gyümölcsöskertet (215), ahol őshonos fafajokat láthatunk. Utunkat folytatva ( ) kb. 300 m után balra fordulunk Keserűszerre. Eleinte kavicsos az út, majd a sökfás temetőnél (193)jobbra térünk és aszfaltúton sétálunk tovább ( ). A Zalafolyón (itt még Szalának hívják) átkelve letérünk a -ről a -ra. Gyönyörű rét mellett mászunk felfelé a dombtetőre, a Keserűszeri vendégházhoz és kutatóházhoz, ahol “tókát” és pihenőt találunk. A gondozott udvar jobb oldalán az erdő felé indulunk. Az ösvényen ( ) kb. 500 m múlva érünk “Vendégszélbe”. A kavicsos erdészeti úton balra fordulunk, majd rövidesen Galambosszerre érünk.
Nyugodt, gyönyörű környezetben vendégházak, lakóházak sorakoznak.

Az aszfaltozott “szeri” úton haladva útkereszteződéshez érünk, ahol jobbra fordulunk (). Az Égésszeri úton a következő kereszteződésben (kb. 500 m) térjünk balra, majd az Égésszeri út/Városszeri út kereszteződésében, az út túloldalán, Városszeren áll a református templom, mellette gyönyörű parkkal, játszótérrel, sportpályával. Innen jobbra fordulva,a közút mentén vezető -t követjük. 50 m múlva, balra találjuk a Natura 2000 Látogatóközpontot és a Tourinform irodát. Ezután balra térve, Városszeren a közúton ( ) haladva kb. 700 m múlva visszaérünk a Harmatfű Természetvédelmi Központhoz, szertúránk végállomására.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 4.

Egy hosszú őrségi túra

Őriszentpéter, autóbusz állomás/avtobusna postaja, Városszer, Templomszer, Keserűszer–Szalamenti tanösvény/Učna pot ob Szali–Szalafő, Gyöngyösszer, Pityerszer, Felsőszer, Papszer–Lugos-patak völgye/dolina potoka Lugos–Nagysári-hegy/hrib Nagysári–Kondorfa, Fővég, Alvég–Lugos-patak völgye/dolina potoka Lugos–Máli-hegy/hrib Máli–Dó-rét/travnik Dó–Bárkás-tó/jezero Bárkás–Ispánk, Nyugatiszer, Keletiszer–Ispánki-patak völgye/dolina potoka Ispánkie–Őriszentpéter, Alszer, autóbusz állomás/avtobusna postaja

Táv: 33 km
Időtartam: 8 óra
Szintemelkedés: 351 m

Az őriszentpéteri autóbusz állomásról a város központja felé, jobbra indulunk a közúton, majd a városszeri körforgalomban is jobbra fordulunk a -re. Rövidesen láthatjuk a református templomot, majd az ŐNPLátogatóközpontját, és a Tourinform irodát. Ezután az útkereszteződésben balra, Szalafő felé térünk.
Templomszeren található a Harmatfű Természetvédelmi Központ, mellette a Rezgőnyár tanösvénnyel. A -en érünk az Árpád-kori műemléktemplomhoz (211), és a középkori téglaégetőhöz (212). Balra láthatjuk a Csörgőalma gyümölcsöskertet (215). Az első lehetőségnél balra fordulunk Keserűszer felé ( ). Kb. 200 m múlva egy régi sökfás temetőt (193) érintünk. Itt jobbra fordulunk. Aszfaltúton érünk a következő útkereszteződésig, ahol balra fordulunk. Nemsokára átkelünk a Szala-patakon, majd jobbra térünk. Innen a és a Szalamenti tanösvény (223)együtt haladnak. Fahidakon átkelve a Szala mellett sétálunk, majd a kavicsos utak kereszteződésében jobbra fordulunk. Egy gázló következik a Szalán, majd kb. 200 m múlva balra térünk.
Gyöngyösszeren, a sportpálya mellett elhaladva Szalafő központjába érünk. Balra térünk, majd egy kereszteződésben a -ön sétálunk tovább Pityerszer felé (emelkedő). AzŐrségi Népi Műemlékegyüttes (222) megtekintése után a  jelzésen folytatjuk utunkat Felsőszer irányába. Fapallókon kelünk át a Felsőszeri-patakon, majd továbbsétálva Felsőszerre jutunk. Itt a kavicsos útra jobbra, majd kb. 600 m múlva balra fordulunk. Haladjunk át a réten a Szala-patak völgyébe. Átkelünk a patakon, és Papszerre érkezünk.
Sétáljunk a dombtető irányába, majd a kavicsos papszeri útra érve forduljunk jobbra. 100 m után balra térünk ( ). Forduljunk balra a közútra ( ). 300 m után jobbra térünk a  jelzésű földútra. Szalafő után, a “Rónán” átérve, a földutak találkozásánál balra fordulunk és az erdő mellett megyünk tovább. Kb. 600 m után balra térünk ( ).
Hamarosan a Lugos-patak völgyébe (199)jutunk. Kb. 2 km-en keresztül a patakmedret követjük. Kb. 1 km után a jelzésen sétálunk tovább. Átkelünk a Lugos-patakon. Kondorfa-Fővégen, a főút kereszteződésénél élesen jobbra fordulunk a völgy irányába ( ). A völgyben balra térünk Alvég felé és egy füves szekérúton haladunk tovább a Lugos-patak mellett. A Dó-rétre érünk, amely egy mélyen fekvő völgyben terül el. Átvágunk rajta, és a dombtető irányába indulunk. A Bárkás-tónál pihenőt, tűzrakó helyet találunk. A kavicsos út végén keresztezzük a főutat, majd az erdőben folytatódik túránk ( ). Ispánk, Nyugati szeren balra fordulunk az aszfaltútra. Keleti szeren a Művelődési Háznál (pihenő) jobbra térünk a -re. Kb. 4,5 km múlva érünk Őriszentpéterre.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 5.

Belső-őrségi kalandozás

Magyarföld–Magyarszombatfa–Velemér–Szentgyörgyvölgy–Kógyár–Felsőszenterzsébet–Magyarföld

Táv: 32 km
Időtartam: 6,5 óra
Szint: 723 m

Túránk a magyarföldi haranglábtól indul. A faluban érdemes megnézni a fatemplomot (23) is (kulcs: Jókai út 1.). Ezután a főutcán jobbra indulunk a -en, majd a település végén egy kis földútra térve, a -en érjük el a Berki-hegyet. A régi présházakat elhagyva rövidesen átkelünk a főúton, és a   kereszteződéséhez érünk. Balra fordulunk, majd a / jelzésen Magyarszombatfáig gyalogolunk.

Magyarszombatfa előtt jobbra térünk a főútra. A településen számos fazekast találunk, kedvünkre válogathatunk a portékáik között. A kereszteződés után ismét jobbra fordulunk, és egy kis emelkedőn mászunk fel a Ritási-dombig. Útközben tekintsük meg az Őrségi Vadászati Kiállítást (202). Innen a -en haladunk tovább, majd az Ó-hegy előtt jobbra térünk, és ismét Magyarszombatfa főutcáján gyalogolunk. Rövid kitérővel benézhetünk a magyarszombatfai Fazekasházba (200) is.

A főúton érünk Gödörházára. A hídon át, a műúton a gödörházi haranglábhoz (201), majd a -en rövidesen Velemér községbe érünk. A falu főutcáján megtekinthetjük a tájházat (236). A -en jobbra tartva érünk a veleméri Fény templomához (234). Szánjunk időt a különleges Árpád-kori templom megtekintésére!

A  folytatását a temető után, a háborús emlékmű mellett találjuk. Ezen kelet felé haladva Szentgyörgyvölgyre érünk. A falu főutcáján, a kocsma után balra ( ) a református templomhoz (34)jutunk. Érdemes megnézni a gyönyörű festett, fakazettás mennyezetét. Innen továbbra is a -en haladva balra, Kógyár érintésével kavicsos úton jutunk Felsőszenterzsébetre. A faluban balra térünk a -re, és a Péter-hegyen keresztül érünk vissza Magyarföldre, túránk kiindulópontjához.

Őrség-Vendvidéki gíalogtúra 6.

Szerről szerre Szalafőn

Szalafő-Templomszer–Csörgőszer–Pityerszer–Felsőszer–Papszer–Templomszer–Alsószer–Templomszer

Táv: 12 km
Időtartam: 3 óra
Szintemelkedés: 130 m

Szalafői szertúránk körtúra. A falu központjából, a Polgármesteri Hivatal melletti parkolóból indulunk a főúton balra, a  jelzésen. Rövidesen, a fogadónál balra térünk, majd a -en kapaszkodunk felfelé. Csörgőszeren rendezett porták mellett haladunk tovább. A házakat elhagyva, kavicsos erdészetiúton gyalogolunk a -ig. Jobbra, az erdő irányába térünk, és szűk ösvényeken megyünk tovább a völgy irányába. A völgyön átkelve egy gyönyörű réten haladunk felfelé, majd kavicsos útra érünk, ahol jobbra fordulunk a -re. Balról európai bölényeket, eurázsiai vadlovakat láthatunk. (Nagy esőzések után a völgyön való átkelés nehézkes lehet, ekkor kisebb kerülővel – a  -en továbbhaladva, a -en– érhetünk át Pityerszerre.) Rövidesen Pityerszerre érünk, ahol szánjunk időt az Őrségi Népi Műemlékegyüttes (222)megtekintésére.
A skanzenen átvezető úton folytatjuk túránkat a  jelzésen, a Felsőszeri-patak völgyén át. Felsőszeren, a szeri úton kb. 500–600 m múlva balra térünk (kb. újabb 200 m-t követően egy kilátót is találunk), majd a Zala-völgyét keresztezve, a réten áthaladva Papszerre érkezünk.
A szeri úton egyenesen megyünk a kereszteződésig (itt remek őrségi ételeket is fogyaszthatunk), majd letérve a -ről jobbra fordulunk, követjük az út nyomvonalát. Átkelünk az aszfaltúton, és egyenesen folytatjuk utunkat. Múltat idéző porták előtt haladunk el, majd a réten újra Templomszerre érünk. A kavicsos úton balra fordulunk, majd a következő két kereszteződésben is balra tartva megyünk tovább. A falutól távolodva, kb. 500 m után jobbra fordulunk az istállók irányába. A földutat keresztező főútra balra, majd a település keleti végében, az Alsószeri útra jobbra térünk.
Alsószeren a következő utcánál szintén jobbra fordulunk. Rövid séta után balra térünk az aszfaltútra, amelyről kb. 1 km után, még a dombtetőn balra, a kavicsos erdészeti úton gyalogolunk a -ig, amelyre jobbra térünk. A település sportpályája mellett elhaladva hamarosan visszaérünk kiindulópontunkra.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 7.

Népi emlékek nyomában

Táv: 2,85 km
Időtartam: 1 óra
Szintemelkedés: 62 m

Túránk kiindulópontja Szalafő-Pityerszer, ahonnan a  mentén indulunk Felsőszer irányába. Csodálatos, autentikus környezetben járunk, ahol a népi építészeti emlékek és a táj harmóniája ejt rabul bennünket. Megfigyelhetjük az Őrségre jellemző szeres településszerkezetet, a dombokra épült házcsoportokat.
A skanzen melletti parkolóból, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesen(222) haladunk át. (Belépőjeggyel látogatható. www.orseg.info) Miután megcsodáltuk a műemlék házakat, kerített házat, kástut, követjük a -t. A völgyben pallókon haladunk keresztül a Felsőszeri-patakon, majd egy rétre érünk, amely már Felsőszer. Innen a kavicsos “szeri” utat elérve jobbra fordulunk, majd továbbmegyünk egyenesen a  jelzésen. Figyeljünk, mert a  700–800 m múlva elkanyarodik balra, de mi haladjunk tovább a kavicsos úton. Az út élesen balra kanyarodik, majd lejt. A lejtő alján, a buszmegállónál jobbra térünk a turistaútra. A jelzést követve, aszfaltozott úton gyalogolunk Pityerszerig, így visszaérünk túránk kiindulópontjára.
Rövid, de annál emlékezetesebb kirándulásunkat Pityerszeren színesíthetjük az alábbi programlehetőségekkel: Élet a kaszálógyümölcsösbentanösvény; kézműves foglalkozások; mézeskalácssütés, íjászat, népi játékok; “Kincskereső játék” kicsiknek és nagyoknak; eurázsiai vadlovak, és európai bölények (Pityerszerről a -t követve NY-i irányba kb. 500 m).

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 8.

Vendvidéki, Zsidai bolyongás

Apátistvánfalva/Števanovci–Zsidahegy–Zsida/Židova–Hársas-tó/jezero Hársas–Farkasfa–Apátistvánfalva/Števanovci

Táv: 23 km
Időtartam: 8 óra
Szintemelkedés: 418 m

Apátistvánfalva központjában, a templom közelében parkolási lehetőséget találunk. Innen indulunk a Fő úton lefelé, Szentgotthárd irányába, majd jobbra fordulunk Máriaújfalu felé. A rétek szegélyezte völgyben kb. 800 m múlva balra térünk a  kavicsos útra. Emelkedőn az erdőbe érve elhagyjuk a települést.
Erdős részeken, nyiladékokban, füves tisztásokon vezet az utunk ( ). Leereszkedünk a Zsida-patak völgyébe, és jobbra fordulunk az erdészeti kavicsos útra ( ). Kb. 1 km után balra térünk, átkelünk a Zsida-patakon és fiatal gyertyánosban folytatjuk utunkat. Zsidahegyen jobbra ( ), majd mielőtt elhagynánk a lakott területet, balra térünk. Hamarosan Zsidára érkezünk. Az Erdei utcán jobbra fordulunk a  kavicsos útra. A Zsida-patak mentén erdők, tisztások váltják egymást. A patakot elhagyva a Vörös-oldalban mászunk felfelé, majd keresztezzük a gerincet és leereszkedünk a Hársas-tó völgyébe.
Itt balra fordulunk az aszfaltútra, és 400 m után elérjük a Hársas-tavat. Pihenőhelyet, nyáron strandolási lehetőséget, büfét találunk itt. A tó menti tanösvényen (229)haladunk ( ), majd jobbra fordulunk a műútra és a tóval párhuzamosan sétálunk tovább. Pár perc múlva balra térünk, majd kb. 500 m múlva kavicsos úton gyalogolunk, közben átkelünk a Háromházi-patakba tartó éren. A kavicsos útról jobbra térünk ( ). Erdős szakaszt követően a Csatrét mellett megyünk el, majd a Hegyi utcán leereszkedünk Farkasfára. Jobbra fordulunk az Alvégutcára. Jobb oldalon megtekinthetjük a haranglábat és feljebb a templomot. Az útkereszteződésben (bolt) jobbra fordulunk a Nyíres utcába (  ), majd balra a Fővég utcába, és a Huszászi-patak völgyében sétálunk tovább. A falu végén jobbra fordulunk ( ). Kb. 600 m után, a dombtetőn a közút keresztezi utunkat. Átkelünk és leereszkedünk a Kis-patak völgyébe, majd felkapaszkodunk Apátistvánfalva-Újbalázsfalvára. A Fő utcán gyönyörű rét és kilátás fogad bennünket. Itt balra fordulunk és a  -en haladunk a közútig. Jobbra térünk, majd hamarosan Apátistvánfalvára érkezünk.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 9.

Orfalui körtúra

Táv: 5,1 km
Időtartam: 2 óra
Szintemelkedés: 56 m

A Rába-vidék gyönyörű kis falujából, Orfalu központjából, a Füveskert és Teaház (Fő út 52.) parkolójából indulunk körtúránkra. A szép, gondozott kertben sokféle fűszer- és gyógynövény található. A  és  jelzésen, a kerten át felfelé, majd jobbra, a  -en sétáljunk tovább az aszfaltos-kavicsos úton a dombtető irányába. Felérve, balra a Vadvirág Méhes és Füveskert, az út túloldalán pedig az Orfalui Tájház (209)található, amelynek udvarát a Triglav Nemzeti Parkból adományba kapott 1 tonnás kő, az ún. “Kis Triglav” díszíti. Itt fedett helyet találunk asztalokkal, padokkal, népesebb társaság számára is.
Folytatjuk utunkat a rét bal oldalán a jelzésen, majd tovább a sűrű erdőben. A jelzések nehezen láthatóak, ill. nem túl sűrűn követik egymást. A fák, növények sokszínűségével találkozunk. (A  jelzés mellett itt halad a “Szellemek útja” nevű útvonal is; jelzése: sárga alapon boszorkány figura.)
Rövidesen a  jelzést a  követi, ezen haladunk tovább, balra tartva. A fiatal gyertyános erdőből kiérve balra térünk, ahol enyhe emelkedő következik. Élettel teli, gyönyörű erdőben járunk. Kis füves tisztásra érünk, amely már a határsávot jelöli. Innen a -en folytatjuk sétánkat, balra fordulva, végig a hajdani “nyomsávon”, amelyet ma már mi is szabadon használhatunk.
Továbbhaladva, gyönyörködve a tájban egy fa oszlopon, a  jelzésnél jobbra térünk.Átlépjük a határt, és kb. 50 m-re egy 1947–1970 között itt állt határőrs maradványait láthatjuk.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 10.

Rábavidéki körtúra

Táv: 21 km
Időtartam: 5 óra
Szint: 343 m

Gyalogtúránkat a Katalin-hegyről, a Kétvölgyi-kilátótól (197)indítjuk. Miután megcsodáltuk a kilátást a magasból, a -en indulunk a falu irányába. A műúton, a jobboldali feszületnél balra fordulunk ( ). Az erdőben haladunk, leereszkedünk a völgybe, majd egy lápos részen átkelve keresztezzük az aszfaltutat és egy meredek ösvényen felkaptatva érkezünk ismét a házak közé. A -en egy kis kápolnához érünk. Közben megnézhetjük a ritkaházi szoknyás haranglábat (195) is. A kápolnánál jobbra fordulunk és a -en, aszfalton sétálunk pár kilométeren át. Leérve a völgybe, a kis kőkereszt utáni kanyarban térünk le az aszfaltról az erdőbe ().
Csatlakozunk a -hez és jobbra leereszkedünk a Szakonyfalui-patak völgyébe. Átkelünk a patakon, majd meredek emelkedőn kaptatunk felfelé. Fent balra fordulunk és a gerincen haladunk 3 km-t (). Kiérünk egy rétre, ahol hatalmas fenyők közt erdészházat találunk. Mellette kopjafa jelzi a vasfüggöny alatt látogatható legnyugatibb pontot. Az erdészházat elhagyva előbb jobbra, majd szinte rögtön balra fordulunk a -en. Átkelünk a Grajka-patakon, majd meredeken kaptatunk fel a gerincre. Az útkereszteződésnél, a széles kavicsos úton balra fordulunk és leereszkedünk a Zsida-patakig. Átkelünk a Szentgotthárd–Apátistvánfalva közti aszfaltúton ( ). Egy vadászlesnél letérünk a -re, Apátistvánfalva felé. Keskeny ösvényen, gyönyörű fenyves erdő szélén haladunk tovább a Kovács-hegy gerincén, majd leereszkedünk Apátistvánfalvára.
Az aszfaltútnál jobbra, majd kb. 500 m után balrafordulunk. A Hársas-patak mentén érünk ki az orfalui aszfaltútra, amelyen Orfaluba jutunk. Itt megpihenhetünk a teaházban. Ezután a -en, egy kis fenyvesen át érjük el a Sűrű-erdőt. A  és a  találkozásánál balra megyünk tovább, majd a széles erdei úthoz érve jobbra fordulunk. Követjük a szlovén–magyar határt ( ). Kb. 20 perc múlva jobbra térünk. Kiérünk a kétvölgyi határátkelőhöz vezető aszfaltútra, itt ismét jobbra, majd kb. 50 m után balra térve érkezünk vissza a Kétvölgyi-kilátóhoz.

Őrség-Vendvidéki gyalogtúra 11.

Kétvölgyi túra

Táv: 6,3 km
Időtartam: 2 óra
Szintemelkedés: 130 m

Túránkat a Kétvölgyi-kilátónál (197)kezdjük, ahol parkolni is lehet. A kilátóból érdemes már most körbetekinteni. Tiszta időben láthatjuk a szlovén és osztrák hegyeket, dombokat, a Kőszegi-hegységet, a Rába-völgyét és ameddig a szem ellát erdőt. A  jelzésen indulunk el a falu felé, majd rögtön balra fordulunk egy kis utcába. Itt tartsunk továbbra is balra, követve a -t! Egyenesen megyünk az aszfaltos-kavicsos úton, majd a végén forduljunk jobbra, egy réten keresztül az erdő irányába. Az erdőben kövessük továbbra is a -t. Egy tisztásra érve, a bokros, jobb oldali részen találjuk a jelzést; térjünk jobbra, az erdőbe vezető ösvényre.
Lefelé haladva ( ) lápos-mocsaras területre érünk, ami igazi vadon. Sűrűn halljuk a vadak mozgását, és ha szerencsénk van, láthatjuk is őket. Szűk pallókon lépdelve haladunk tovább. (Csapadékos időben az átjutás nehézkesebb.) A völgyben tiszta vizű patak csörgedezik.
Pár száz méter után egy kis forgalmú közutat keresztezünk, és az út túloldalán a -en folytatjuk utunkat. Meredek emelkedő után gyönyörű “hegyi” kaszálórétre érünk. Régi lakóházak között balra fordulva a haranglábhoz (195)jutunk, ahol pihenő is található.
Továbbhaladva, az aszfaltutak kereszteződésében jobbra fordulunk a -re. Hamarosan páratlan látvány tárul elénk, mintha visszamentünk volna több száz évet a múltba. Az aszfaltút-kereszteződésben balra fordulunk Kétvölgy–Ritkaháza felé. Nagyon találó az elnevezés. A völgyben vezet a Réti orchideák tanösvény (196), fokozottan védett területen. Figyeljünk, mert a  a tanösvény irányába halad, de mi a település utcáján folytatjuk túránkat! Elindulunk a kanyargós úton a dombtető felé, szebbnél, szebb porták között, majd a felfrissülést adó Máté-forráshozérünk. Nemsokára újra Kétvölgyre érkezünk, ahol hamarosan meglátjuk a kilátót, ahonnan túránkat indítottuk. Érdemes még egyszer felmenni a lépcsőkön és gyönyörködni a kilátásban.